Rölunda Gård

Rölunda Gård

Naturgödsel och konstgödsel innehåller i stort sett samma näringsämnen – men Rölunda naturgödsel har fler mikronäringsämnen och ger också en mer långtidsverkande effekt. Risken för urlakning är mycket mindre om man använder naturgödsel. Dessutom får jorden ett mycket bättre mikroliv. Rölundas gödselblandningar är komponerade för att svara mot speciella växters krav på näringssammansättningen. Blandningarna ger både lättlösliga och långtidsverkande näring. Allt för att kunna garantera en jämn tillväxt utan näringsläckage. En bra gödsling är förebyggande vård för dina växter.